header.html


สมัครสมาชิก

มูลนิธิประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการธนาคารต้นไม้โลก
โครงการออมทรัพย์สีเขียว
GSP โครงการออมทรัพย์สีเขียว
บริษัท ดินดีน้ำใส จำกัด
A.B.N.INTER
พสุธาแพลนติ้ง
โครงการการศึกษาสีเขียว สู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยน 2016(Green Education Project for ASEAN Community 2016)
ต้นเงินเศร
QR Code โครงการประเทศสีเขียว
QR Code โครงการประเทศสีเขียว
  Thai Eglish
10 ล้านรักสุขภาพร่วมปลูกป่า

โครงการประเทศสีเขียว
Green Country Project www.greencountry910.com10 ล้านรักสุขภาพร่วมปลูกป่า


โดย มูลนิธิประเทศสีเขียว
www.greencountryfoundation.org


1.สนับสนุนโครงการ​ฯ "1​0 ล้านรักสุขภาพร่วมปลูกป่า" เป็นเงิน​ 10,000​ บาท

  1.1​ จะได้รับน้ำว่านหางจระเข้​ ผสมสารสกัดโกจิเบอร์รี่ "S Vera Plus" สำหรับช่วยซ่อมแซม​ ฟื้นฟูและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย จำนวน​ 5 ขวด (รวมค่าจัดส่ง)​ มูลค่า​ 10,000​ บาท
  1.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ​ เดือนละ​ประมาณ 400 บาท​ เป็นเงิน​ประมาณ 2,000​ บาท​ ภายใน​ 5 เดือน

2.สนับสนุนโครงการ​ฯ "1​0 ล้านรักสุขภาพร่วมปลูกป่า" เป็นเงิน​ 20,000​ บาท

  2.1​ จะได้รับน้ำว่านหางจระเข้​ ผสมสารสกัดโกจิเบอร์รี่ "S Vera Plus" สำหรับช่วยซ่อมแซม​ ฟื้นฟูและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย จำนวน​ 10 ขวด (รวมค่าจัดส่ง)​ มูลค่า​ 20,000​ บาท
  2.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ​ เดือนละ​ประมาณ 800 บาท​ เป็นเงิน​ประมาณ 4,000​ บาท​ ภายใน​ 5 เดือน

3.สนับสนุนโครงการ​ฯ "1​0 ล้านรักสุขภาพร่วมปลูกป่า" เป็นเงิน​ 50,000​ บาท

  3.1​ จะได้รับน้ำว่านหางจระเข้​ ผสมสารสกัดโกจิเบอร์รี่ "S Vera Plus" สำหรับช่วยซ่อมแซม​ ฟื้นฟูและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย จำนวน​ 25 ขวด (รวมค่าจัดส่ง)​ มูลค่า​ 50,000​ บาท
  3.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ​ เดือนละ​ประมาณ 2,000 บาท​ เป็นเงิน​ประมาณ 10,000​ บาท​ ภายใน​ 5 เดือน

4.สนับสนุนโครงการ​ฯ "1​0 ล้านรักสุขภาพร่วมปลูกป่า" เป็นเงิน​ 100,000​ บาท

  4.1​ จะได้รับน้ำว่านหางจระเข้​ ผสมสารสกัดโกจิเบอร์รี่ "S Vera Plus" สำหรับช่วยซ่อมแซม​ ฟื้นฟูและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย จำนวน​ 50 ขวด (รวมค่าจัดส่ง)​ มูลค่า​ 100,000​ บาท
  4.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ​ เดือนละ​ประมาณ 4,000 บาท​ เป็นเงิน​ประมาณ 20,000​ บาท​ ภายใน​ 5 เดือน

5.สนับสนุนโครงการ​ฯ "1​0 ล้านรักสุขภาพร่วมปลูกป่า" เป็นเงิน​ 200,000​ บาท

  5.1​ จะได้รับน้ำว่านหางจระเข้​ ผสมสารสกัดโกจิเบอร์รี่ "S Vera Plus" สำหรับช่วยซ่อมแซม​ ฟื้นฟูและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย จำนวน​ 100 ขวด (รวมค่าจัดส่ง)​ มูลค่า​ 200,000​ บาท
  5.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ​ เดือนละ​ประมาณ 8,000 บาท​ เป็นเงิน​ประมาณ 40,000​ บาท​ ภายใน​ 5 เดือน

6.สนับสนุนโครงการ​ฯ "1​0 ล้านรักสุขภาพร่วมปลูกป่า" เป็นเงิน​ 500,000​ บาท

  6.1​ จะได้รับน้ำว่านหางจระเข้​ ผสมสารสกัดโกจิเบอร์รี่ "S Vera Plus" สำหรับช่วยซ่อมแซม​ ฟื้นฟูและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย จำนวน​ 250 ขวด (รวมค่าจัดส่ง)​ มูลค่า​ 500,000​ บาท
  6.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ​ เดือนละ​ประมาณ 20,000 บาท​ เป็นเงิน​ประมาณ 100,000​ บาท​ ภายใน​ 5 เดือน

7.สนับสนุนโครงการ​ฯ "1​0 ล้านรักสุขภาพร่วมปลูกป่า" เป็นเงิน​ 1,000,000​ บาท

  7.1​ จะได้รับน้ำว่านหางจระเข้​ ผสมสารสกัดโกจิเบอร์รี่ "S Vera Plus" สำหรับช่วยซ่อมแซม​ ฟื้นฟูและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย จำนวน​ 500 ขวด (รวมค่าจัดส่ง)​ มูลค่า​ 1,000,000​ บาท
  7.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ​ เดือนละ​ประมาณ 40,000 บาท​ เป็นเงิน​ประมาณ 200,000​ บาท​ ภายใน​ 5 เดือน

8.สนับสนุนโครงการ​ฯ "1​0 ล้านรักสุขภาพร่วมปลูกป่า" เป็นเงิน​ 2,000,000​ บาท

  8.1​ จะได้รับน้ำว่านหางจระเข้​ ผสมสารสกัดโกจิเบอร์รี่ "S Vera Plus" สำหรับช่วยซ่อมแซม​ ฟื้นฟูและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย จำนวน​ 1,000​ ขวด (รวมค่าจัดส่ง)​ มูลค่า​ 2,000,000​ บาท
  8.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ​ เดือนละ​ประมาณ 80,000 บาท​ เป็นเงิน​ประมาณ 400,000​ บาท​ ภายใน​ 5 เดือน

9.สนับสนุนโครงการ​ฯ "1​0 ล้านรักสุขภาพร่วมปลูกป่า" เป็นเงิน​ 5,000,000​ บาท

  9.1​ จะได้รับน้ำว่านหางจระเข้​ ผสมสารสกัดโกจิเบอร์รี่ "S Vera Plus" สำหรับช่วยซ่อมแซม​ ฟื้นฟูและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย จำนวน​ 2,500​ ขวด (รวมค่าจัดส่ง)​ มูลค่า​ 5,00,000​ บาท
  9.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ​ เดือนละ​ประมาณ 200,000 บาท​ เป็นเงิน​ประมาณ 1,000,000​ บาท​ ภายใน​ 5 เดือน

10.สนับสนุนโครงการ​ฯ "1​0 ล้านรักสุขภาพร่วมปลูกป่า" เป็นเงิน​ 10,000,000​ บาท

  10.1​ จะได้รับน้ำว่านหางจระเข้​ ผสมสารสกัดโกจิเบอร์รี่ "S Vera Plus" สำหรับช่วยซ่อมแซม​ ฟื้นฟูและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย จำนวน​ 5,000​ ขวด (รวมค่าจัดส่ง)​ มูลค่า​ 10,000,000​ บาท
  10.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ​ เดือนละ​ประมาณ 400,000 บาท​ เป็นเงิน​ประมาณ 2,000,000​ บาท​ ภายใน​ 5 เดือน​

หมายเหตุ​ : เงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อาจมีการปรับจำนวนเงินและระยะเวลาเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ตามความพร้อมของผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯสนับสนุน บัญชี โครงการประเทศสีเขียว >>

10 ล้านรักสุขภาพร่วมปลูกป่า
10 ล้านรักสุขภาพร่วมปลูกป่า
10 ล้านรักสุขภาพร่วมปลูกป่า
10 ล้านรักสุขภาพร่วมปลูกป่า
10 ล้านรักสุขภาพร่วมปลูกป่า
10 ล้านรักสุขภาพร่วมปลูกป่า
10 ล้านรักสุขภาพร่วมปลูกป่า


 
Copyright © GREENCOUN.COM 2008 All rights reserved
20 ซอย รามคำแหง 170 แยก 3 แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel : 02-917-4760-1 , 02 540 2048-9 Fax : 02-917-4761
Mobile : 091-795-3619

เช่าโฮส, hosting, ออกแบบเว็บไซต์,ไทยบางกอกโฮสท์
>