header.html


สมัครสมาชิก

มูลนิธิประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการธนาคารต้นไม้โลก
โครงการออมทรัพย์สีเขียว
GSP โครงการออมทรัพย์สีเขียว
บริษัท ดินดีน้ำใส จำกัด
A.B.N.INTER
พสุธาแพลนติ้ง
โครงการการศึกษาสีเขียว สู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยน 2016(Green Education Project for ASEAN Community 2016)
ต้นเงินเศร
QR Code โครงการประเทศสีเขียว
QR Code โครงการประเทศสีเขียว
  Thai Eglish
ส่งเสริมปลูกต้นอภิมหาเศรษฐี​ 2​ ล้านต้น

โครงการประเทศสีเขียว
Green Country Project www.greencountry910.comส่งเสริมปลูกต้นอภิมหาเศรษฐี​ (ต้นเบาบับ)​ เพื่อใช้ปรับภูมิทัศน์​ ไม้มงคลและเป็นพืชสมุนไพร จำนวน 2,000,000 ต้น ภายในปี​ พ.ศ.2565​ -​ 2567


โดย มูลนิธิประเทศสีเขียว
www.greencountryfoundation.org


เจ้าของโครงการ
มูลนิธิประเทศสีเขียว
www.greencountryfoundation.org

บริหารจัดการโครงการ โดย
บริษัท เอ.บี.เอ็น.อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส จำกัด
www.abninterbusiness.com

จำนวนเงินสนับสนุนและสิทธิประโยชน์ตอบแทนให้ผู้สนับสนุนโครงการฯ


1.ร่วมสนับสนุนโครงการฯ จำนวน​ 100,000​ บาท

  1.1 จะได้รับกล้าพันธุ์ต้นอภิมหาเศรษฐี​ (ต้นเบาบับ)​ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า​ 30-50​ ซม.​ จำนวน 500 ต้น (รวมค่าจัดส่ง) มูลค่า​ 100,000​ บาท
  1.2 จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนละประมาณ​ 6,000​ บาท​ รวม​ 24 เดือน​ เป็นจำนวนเงินประมาณ 144,000 บาท

2.ร่วมสนับสนุนโครงการฯ จำนวน​ 200,000​ บาท

  2.1 จะได้รับกล้าพันธุ์ต้นอภิมหาเศรษฐี​ (ต้นเบาบับ)​ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า​ 30-50​ ซม.​ จำนวน 1,000 ต้น (รวมค่าจัดส่ง) มูลค่า​ 200,000​ บาท
  2.2 จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนละประมาณ​ 12,000​ บาท​ รวม​ 24 เดือน​ เป็นจำนวนเงินประมาณ 288,000 บาท

3.ร่วมสนับสนุนโครงการฯ จำนวน​ 500,000​ บาท

  3.1 จะได้รับกล้าพันธุ์ต้นอภิมหาเศรษฐี​ (ต้นเบาบับ)​ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า​ 30-50​ ซม.​ จำนวน 2,500 ต้น (รวมค่าจัดส่ง) มูลค่า​ 500,000​ บาท
  3.2 จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนละประมาณ​ 30,000​ บาท​ รวม​ 24 เดือน​ เป็นจำนวนเงินประมาณ 720,000 บาท

4.ร่วมสนับสนุนโครงการฯ จำนวน​ 1,000,000​ บาท

  4.1 จะได้รับกล้าพันธุ์ต้นอภิมหาเศรษฐี​ (ต้นเบาบับ)​ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า​ 30-50​ ซม.​ จำนวน 5,000 ต้น (รวมค่าจัดส่ง) มูลค่า​ 1,000,000​ บาท
  4.2 จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนละประมาณ​ 60,000​ บาท​ รวม​ 24 เดือน​ เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,440,000 บาท

5.ร่วมสนับสนุนโครงการฯ จำนวน​ 2,000,000​ บาท

  5.1 จะได้รับกล้าพันธุ์ต้นอภิมหาเศรษฐี​ (ต้นเบาบับ)​ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า​ 30-50​ ซม.​ จำนวน 10,000 ต้น (รวมค่าจัดส่ง) มูลค่า​ 2,000,000​ บาท
  5.2 จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนละประมาณ​ 120,000​ บาท​ รวม​ 24 เดือน​ เป็นจำนวนเงินประมาณ 2,880,000 บาท

6.ร่วมสนับสนุนโครงการฯ จำนวน​ 5,000,000​ บาท

  6.1 จะได้รับกล้าพันธุ์ต้นอภิมหาเศรษฐี​ (ต้นเบาบับ)​ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า​ 30-50​ ซม.​ จำนวน 25,000 ต้น (รวมค่าจัดส่ง) มูลค่า​ 5,000,000​ บาท
  6.2 จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนละประมาณ​ 300,000​ บาท​ รวม​ 24 เดือน​ เป็นจำนวนเงินประมาณ 7,200,000 บาท

7.ร่วมสนับสนุนโครงการฯ จำนวน​ 10,000,000​ บาท

  7.1 จะได้รับกล้าพันธุ์ต้นอภิมหาเศรษฐี​ (ต้นเบาบับ)​ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า​ 30-50​ ซม.​ จำนวน 50,000 ต้น (รวมค่าจัดส่ง) มูลค่า​ 10,000,000​ บาท
  7.2 จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนละประมาณ​ 600,000​ บาท​ รวม​ 24 เดือน​ เป็นจำนวนเงินประมาณ 14,400,000 บาท

8.ร่วมสนับสนุนโครงการฯ จำนวน​ 20,000,000​ บาท

  8.1 จะได้รับกล้าพันธุ์ต้นอภิมหาเศรษฐี​ (ต้นเบาบับ)​ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า​ 30-50​ ซม.​ จำนวน 100,000 ต้น (รวมค่าจัดส่ง) มูลค่า​ 20,000,000​ บาท
  8.2 จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนละประมาณ​ 1,200,000​ บาท​ รวม​ 24 เดือน​ เป็นจำนวนเงินประมาณ 28,800,000 บาท

หมายเหตุ
1.เงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อาจมีการปรับจำนวนเงินและระยะเวลาเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ตามความพร้อมของผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ
2.ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการฯได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากโครงการฯ​แล้ว จะต้องดูแลต้นอภิมหาเศรษฐี​ (ต้นเบาบับ)​ ให้เจริญเติบโตและสวยงามตลอดไปสนับสนุน บัญชี โครงการประเทศสีเขียว >>

ต้นอภิมหาเศรษฐี
ต้นอภิมหาเศรษฐี
ต้นอภิมหาเศรษฐี
ต้นอภิมหาเศรษฐี
ต้นอภิมหาเศรษฐี
ต้นอภิมหาเศรษฐี
ต้นอภิมหาเศรษฐี
ต้นอภิมหาเศรษฐี
ต้นอภิมหาเศรษฐี
ต้นอภิมหาเศรษฐี
ต้นอภิมหาเศรษฐี
ต้นอภิมหาเศรษฐี
ต้นอภิมหาเศรษฐี
ต้นอภิมหาเศรษฐี
ต้นอภิมหาเศรษฐี
ต้นอภิมหาเศรษฐี
ต้นอภิมหาเศรษฐี
ต้นอภิมหาเศรษฐี
ต้นอภิมหาเศรษฐี
ต้นอภิมหาเศรษฐี
ต้นอภิมหาเศรษฐี


Copyright © GREENCOUN.COM 2008 All rights reserved
20 ซอย รามคำแหง 170 แยก 3 แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel : 02-917-4760-1 , 02 540 2048-9 Fax : 02-917-4761
Mobile : 091-795-3619

เช่าโฮส, hosting, ออกแบบเว็บไซต์,ไทยบางกอกโฮสท์