header.html


สมัครสมาชิก

มูลนิธิประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการธนาคารต้นไม้โลก
โครงการออมทรัพย์สีเขียว
GSP โครงการออมทรัพย์สีเขียว
บริษัท ดินดีน้ำใส จำกัด
A.B.N.INTER
พสุธาแพลนติ้ง
โครงการการศึกษาสีเขียว สู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยน 2016(Green Education Project for ASEAN Community 2016)
ต้นเงินเศร
QR Code โครงการประเทศสีเขียว
QR Code โครงการประเทศสีเขียว
  Thai Eglish
ส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพร กระท่อมก้านแดง

โครงการประเทศสีเขียว
Green Country Project www.greencountry910.com


ส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพร กระท่อมก้านแดง จำนวน 2,000,000 ต้น

โดย มูลนิธิประเทศสีเขียว
www.greencountryfoundation.org


1.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว เป็นเงิน​ 8,000​ บาท
  1.1​ จะได้รับต้นกล้าพันธุ์กระท่อมก้านแดง ขนาดความสูง​ 35​ ซม.​ - 50 ซม.​จำนวน​ 100 ต้น​ (รวมค่าจัดส่ง)​ มูลค่า​ 8,000​ บาท
  1.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร เดือนละประมาณ​ 700​ บาท​ รวม​ 10​ เดือน​ รวมเป็นเงิน​ประมาณ 7,000​ บาท​ ภายใน​ 10-12 เดือน

2.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว เป็นเงิน​ 40,000​ บาท
  2.1 จะได้รับต้นกล้าพันธุ์กระท่อมก้านแดง​ ขนาดความสูง​ 35​ ซม.​ - 50 ซม.​จำนวน​ 500​ ต้น​ (รวมค่าจัดส่ง)​ มูลค่า​ 40,000​ บาท
  2.2 จะได้รับเงินส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร​ เดือนละประมาณ 3,500 บาท​ รวม​ 10​ เดือน​ รวมเป็นเงิน​ประมาณ 35,000​ บาท​ ภายใน​ 10-12 เดือน

3.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว เป็นเงิน​ 80,000​ บาท
  3.1​ จะได้รับต้นกล้าพันธุ์กระท่อมก้านแดง ขนาดความสูง​ 35​ ซม.​ -​ 50 ซม.​จำนวน​ 1,000​ ต้น (รวมค่าจัดส่ง)​มูลค่า​ 80,000​ บาท
  3.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร เดือนละประมาณ​ 7,000​ บาท​ รวม​ 10​ เดือน​ รวมเป็นเงิน​ประมาณ 70,000​ บาท​ ภายใน​ 10-12 เดือน
4.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว​ เป็นเงิน​ 200,000​ บาท

  4.1​ จะได้รับต้นกล้าพันธุ์กระท่อมก้านแดง​ ขนาดความสูง​ 35​ ซม.​ -​ 50 ซม. จำนวน​ 2,​500​ ต้น​ (รวมค่าจัดส่ง)​ มูลค่า 200,000​ บาท
  4.2 จะได้รับเงินส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร เดือนละประมาณ 17,500​ บาท​ รวม​ 10​ เดือน​ รวมเป็นเงิน​ประมาณ 175,000 บาท​ ภายใน​ 10-12 เดือน

5.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว เป็นเงิน​ 800,000​ บาท
  5.1 ได้รับต้นกล้าพันธุ์กระท่อมก้านแดง​ ขนาดความสูง​ 35​ ซม.​ -​ 50 ซม. จำนวน​ 10,000​ ต้น​ (รวมค่าจัดส่ง)​ มูลค่า​ 800,000​ บาท
  5.2 จะได้รับเงินส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร​ เดือนละประมาณ​ 70,000​ บาท​ รวมเป็นเงิน​ประมาณ 700,000​ บาท​ ภายใน​ 10-12 เดือน

หมายเหตุ
1.เงินส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร อาจมีการปรับจำนวนเงินและระยะเวลาเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ตามความพร้อมของผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ
2.ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมสนับสนุนเงินให้โครงการฯได้รับเงินส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรจากโครงการฯ​แล้ว จะต้องดูแล​ ต้นกล้าพันธุ์กระท่อมการแดง ให้เจริญเติบโตตลอดไปสนับสนุน บัญชี โครงการประเทศสีเขียว >>

กระท่อมก้านแดง
กระท่อมก้านแดง


 
Copyright © GREENCOUN.COM 2008 All rights reserved
20 ซอย รามคำแหง 170 แยก 3 แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel : 02-917-4760-1 , 02 540 2048-9 Fax : 02-917-4761
Mobile : 091-795-3619

เช่าโฮส, hosting, ออกแบบเว็บไซต์,ไทยบางกอกโฮสท์
>