header.html


สมัครสมาชิก

มูลนิธิประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการธนาคารต้นไม้โลก
โครงการออมทรัพย์สีเขียว
GSP โครงการออมทรัพย์สีเขียว
บริษัท ดินดีน้ำใส จำกัด
A.B.N.INTER
พสุธาแพลนติ้ง
โครงการการศึกษาสีเขียว สู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยน 2016(Green Education Project for ASEAN Community 2016)
ต้นเงินเศร
QR Code โครงการประเทศสีเขียว
QR Code โครงการประเทศสีเขียว
  Thai Eglish
1 ล้านครอบครัวรักสุขภาพ

โครงการ​ประเทศสีเขียว
Green​ Country​ Project www.greencountry910.com

"1 ล้านครอบครัวรักสุขภาพ"

โดย​ มูลนิธิประเทศสีเขียว
www.greencountryfoundation.org


1.สนับสนุนโครงการ​ฯ "1​ ล้านครอบครัวรักสุขภาพ" เป็นเงิน​ 8,000​ บาท
  1.1​ จะได้รับกาแฟ​ ตรา​ "ดวงดี​ คอฟฟี่" จำนวน​ 25​ กล่อง​ (รวมค่าจัดส่ง)​มูลค่า​ 8,000​ บาท
  1.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ​ เดือนละ​ 750 บาท​ เป็นเงิน​ 7,500​ บาท​ ภายใน​ 10-12 เดือน

2.สนับสนุนโครงการฯ​​ "1​ ล้านครอบครัวรักสุขภาพ" เป็นเงิน​ 40,000​ บาท
  2.1 จะได้รับกาแฟ​ ตรา​ "ดวงดี​ คอฟฟี่" จำนวน​ 125​ กล่อง​ (รวมค่าจัดส่ง)​มูลค่า​ 40,000​ บาท
  2.2 จะได้รับเงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ​ เดือนละ 3,750​ บาท​ รวมเป็นเงิน​ 37,500​ บาท​ ภายใน​ 10-12 เดือน

3.สนับสนุนโครงการ​ฯ "1​ ล้านครอบครัวรักสุขภาพ" เป็นเงิน​ 80,000​ บาท
  3.1​ จะได้รับกาแฟ​ ตรา​ "ดวงดี​ คอฟฟี่" จำนวน​ 25​0 กล่อง​ (รวมค่าจัดส่ง)​มูลค่า​ 80,000​ บาท
  3.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ​ เดือนละ​ 7,500​ บาท​ รวมเป็นเงิน​ 75,000​ บาท​ ภายใน​ 10-12 เดือน

4.สนับสนุนโครงการ​ฯ "1​ ล้านครอบครัวรักสุขภาพ" เป็นเงิน​ 200,000​ บาท
  4.1 จะได้รับกาแฟ​ ตรา​ "ดวงดี​ คอฟฟี่" จำนวน​ 625​ กล่อง (รวมค่าจัดส่ง) มูลค่า​ 200,000​ บาท
  4.2 จะได้รับเงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ​ เดือนละ 18,750​ บาท​ รวมเป็นเงิน​ 187,500​ บาท​ ภายใน​ 10-12 เดือน

5.สนับสนุนโครงการ​ฯ​ "1​ ล้านครอบครัวรักสุขภาพ" ​ เป็นเงิน​ 800,000​ บาท
  5.1 จะได้รับกาแฟ​ ตรา​ "ดวงดี​ คอฟฟี่" จำนวน​ 2,500​ กล่อง​ (รวมค่าจัดส่ง)​ มูลค่า​ 800,000​ บาท
  5.2 จะได้รับเงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ​ เดือนละ​ 75,000​ บาท​ รวมเป็นเงิน​ 750,000​ บาท​ ภายใน​ 10-12 เดือน


หมายเหตุ​ : เงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อาจมีการปรับจำนวนเงินและระยะเวลาเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ตามความพร้อมของผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ


แพ็กเกจ สนับสนุนโครงการ
(บาท)
จะได้รับ
กาแฟ ตรา "ดวงดีคอฟฟี่"
(กล่อง)
มูลค่ารวม
(บาท)
เงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
(บาท)
1 8,000 25 8,000 7,500
2 40,000 125 40,000 37,5000
3 80,000 250 80,000 75,000
4 200,000 625 200,000 187,500
5 800,000 2500 800,000 750,000


สนับสนุน บัญชี โครงการประเทศสีเขียว >>

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf 1 ล้านครอบครัวรักสุขภาพ

กาแฟ ตรา
กาแฟ ตรา
กาแฟ ตรา
กาแฟ ตรา


 
Copyright © GREENCOUN.COM 2008 All rights reserved
20 ซอย รามคำแหง 170 แยก 3 แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel : 02-917-4760-1 , 02 540 2048-9 Fax : 02-917-4761
Mobile : 091-795-3619

เช่าโฮส, hosting, ออกแบบเว็บไซต์,ไทยบางกอกโฮสท์
>